Konkurransetilsynet

Internship for økonomistudent

Internship for økonomistudent

Er du interessert i å få erfaring i arbeidslivet? Vil du vite hvordan konkurranseøkonomi brukes i praksis?
En internship-stilling i Konkurransetilsynet vil være tilknyttet en av tilsynets tre markedsavdelinger. Markedsavdelingene analyserer konkurranseforhold og gjennomfører tiltak for å fremme effektiv konkurranse.

Avdelingene utarbeider vedtak i saker om konkurranseskadelige avtaler, utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling og foretakssammenslutninger. Videre har avdelingene bl.a. som oppgave å påpeke konkurranseregulerende virkninger av offentlige tiltak samt iverksette tiltak for å øke markedenes gjennomsiktighet.

I denne stillingen vil du jobbe i et prosjektteam på en av de pågående sakene i Konkurransetilsynet. Du vil gjennom dette arbeidet komme rett i kjernen på hvordan tilsynet arbeider, og du vil få muligheter til å jobbe med spennende problemstillinger innen konkurranseøkonomi.

Vi søker fortrinnsvis etter masterstudent innen økonomi. Det er en fordel om du har interesse for konkurranseøkonomiske emner.
Gode eksamensresultater, analytiske evner og høy grad av selvstendighet, samt evne til å arbeide strukturert, målrettet og effektivt er viktige egenskaper i vurderingen av aktuelle kandidater.

Vi kan tilby et internship på fire uker våren 2019. Hvilket tidspunkt som blir aktuelt tilpasses den aktuelle kandidaten så langt som mulig. Internship-stillingen lønnes som konsulent i stillingskode 1065.

Henvendelser om stillingen kan rettes til Kathrine Tvedt Lavik (økonom i avdeling for mat, handel og helse) på telefon 55 59 76 28 eller Trygve Bertin Eiken (økonom i avdeling for bygg, industri og energi) på telefon 55 59 75 09.

Søknadsfrist: 21. oktober 2018

For mer informasjon, se www.konkurransetilsynet.no

Del på:

Referansenr:

2018-14

Fylke:

  • Hordaland

Jobbtype:

Engasjement

Søknadsfrist:

21.10.2018

Kontaktpersoner:

Kathrine Lavik

tlf: 55597628

Trygve Eiken

tlf: 55597509

Adresse:

Zander Kaaes gate 7 5015 Bergen